عجب سوزی است سوز اشنایی

                                              و از جان سوزتر جدایی

چه میشد از ازل در اتش عشق

                                         جدای را بسوزد آشنایی را

      

 

 

+ نوشته شده توسط amir reza در شنبه بیستم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 11:16 |
set as your home page JavaScript Codes

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">